“Escher Chronicles” albümü
A.K. Müzik’den çıktı !!!

Escher Chronicles 2017 AK Muzik

Albümü nereden alınabilir :

Where to buy the album :

D&R Online ESCHER CHRONICLES !!!

MEPHISTO Kitabevi / MEPHISTO Bookstore

LALE Plak / LALE Plak Record store

A.K. Müzik yazısı

INTO THE VOID Albüm yazısı / INTO THE VOID Album Review

Neredeyse iki yıldır üzerine çalışmış olduğum Escher Chronicles nihayet çıktı!

Sevdiğiniz müzik marketlerde (D&R, Mephisot, Lale Plak gibi), iTunes‘da, Spotify‘da bulabilirsiniz!

Escher Chronicles” ismini verdiğim çalışmam, Hollandalı ressam M. C. Escher’in resim, gravür ve yontmalarından esinlenerek ortaya çıkan ve oda orkestrası için yazdığım bir kompozisyon bütünüdür.

Escher evrenin sırlarını sadece makro düzeyde değil, mikro düzeyde de bulabileceğimizi bizlere görsel yollarla anlatıp, duyguyla zihin arasında neredeyse mükemmel bir denge oluşturup, karşıtlıkları aynı potada eriten bir sanatçı olarak, merakımı ve hayal gücümü tetikledi. Escher’in eserlerindeki harekette, yatay, dikey veya döngüsel bir zaman görebiliriz. Dikey olarak çizdiği motiflerde bir kontrpuan (yatay çok sesleme sistemi), yatay olarak tekrar eden motiflerde ise bir ritm seziyorum. Escher’in çoğu eserinde de mevcut olan bu iki öğe – ritm ve kontrpuan – kompozisyonlarımda en çok önem verdiğim iki özelliktir. Barok dönem ve 20. yüzyılda Steve Reich , Philip Glass veya Terry Riley gibi minimalist bestecilerin eserlerinde de bu iki müzikal öğe son derece önemlidir. İşte tam bu noktada yarattığı mekansal sanatın, müzik gibi zamansal bir sanatta vücut bulabilecek olması bana yola çıkma cesareti verdi.

Çok zorlu ama bir o kadar keyifli olan bu çalışmadaki amacım, Escher’in yaptığı gibi, gerçek zamanı manipüle ederek, psikolojik bir zaman yaratmak ve algıdaki göreceliliğe müzik yoluyla dokunmaya çalışmaktı.

“Escher Chronicles” Hakkında Neler Söylediler?

SERDAR ATEŞER (Müzisyen, prodüktör)
Dinlediğim müziklerde beni tavlayan, aranjmanda duyulmayan ama ustaca hissettirilmiş, ucundan gösterilip verilmemiş şeylerdir çoğu zaman …Bunu yapabiliyorsa, bana hayal kurdurabiliyor, kafamı dans ettirebiliyor demektir. Şevket Akıncı’nın Escher ‘yorumları’ tamamen böyle etkiler yaptı bende. Bazen belli melodik ya da ritmik öğeleri elime geçirdiğim herhangi bir enstrümanla vurgulayarak eşlik edip ‘olaya katılmak’, bazen de hiçbir şey yapmayıp kafamda Esher’in bu müzikler eşliğinde yapılabilecek animasyon filmlerini gözümün önüne getirmek istedim. Bu müziği şu veya bu şekilde yaşamak,içinde olmak isteği duydum.Yani,aslında bu türden bir çok eserin bende pek uyandırmadığı bir şeyi hissettim. Peki hangi tür? Evet, 20.yüzyıl klasik müziğindeki ‘minimalizm’ bu belki ama, Şevket Akıncı’nın düpedüz duyulur hale getirdiği o dehliz ve koridorlarda ordan bir Mike Oldfield burdan bir Steven Wilson ya da Neil Peart belirip kayboluyor gibi de geldi bana…

AYDIN ESEN (Müzisyen, besteci)
Şevket Akıncı is one of the most gifted musicians of our times… His music, as a player or a writer, reflects all the important areas of the past and future that a modern artist is in touch with… Researched and applied carefully by Akıncı who’s certainly going to be an important figure for young generations too… Whether in classical or jazz, these musical issues are understood and dealt with nicely, openly and also with kind spirit… All we must do is to be there for talents like him, support them fully as we can. I certainly will always be there cheering for any good stuff anywhere and Şevket’s music is surely will be one of them !…

ALPER MARAL (Müzisyen, besteci, akademisyen)
Modernizm’in dayatmacı retoriğine karşı daha yumuşak, barışçıl, ve çabasız alımlanabilecek sayısız yapıt 21. yy eşiğinde üretildi, hâlâ da üretiliyor. Benim müzikte en önemsediğim değerler tutarlılık ve samimiyet. Bunlar da Şevket Akıncı’nın parçalarına nüfuz etmiş duyuluyor; kaldı ki Escher bağıntısını; “sarmal” ve “geçişgenlik” imgelerini görsellerine oldukça koşut duysallıklarla karşılamış; Şevket Akıncı’nın ECSHER CHRONICLES adlı yapıtları Escher’in paradoksal geometrisini ve imgeler arası geçişgenlik modlarını duysal öğelerle karşılayarak iki yapıt alanının (görsel ve duysal alanların) ilişkilendirilmelerine; ötesinde alımlanmalarına başarıyla hizmet eden, disiplinleri temiz bir deyiş ve yumuşak bir imlâyla buluşturan, tutarlı ve samimî çalışmalar.

NISAN AK (Orkestra şefi, besteci)
I love how it shifts moods like it’s jumping between centuries. Very well written, very well produced. Kudos Şevket Akıncı, Orhun Orhon and Hezarfen Ensemble.

ERAY AYTİMUR (Müzik yazarı)
Bakınız yine söylüyorum Sevket Akinci’nın Escher Chronicles albümünün dünya minimal+caz-serbest doğaçlama tarihinde çok mühim yeri olmalı.

ENGLISH

“Escher Chronicles” is out now !

Dear friends and supporters,

“Escher Chronicles” is a series of compositions inspired by Dutch artist M.C. Escher’s prints, engravings and woodcuts. I have had the privilege to record with one of Turkey’s best contemporary chamber orchestras, Hezarfen Ensemble. The work contemplates such concepts as depth, relativity, metamorphosis.

As you may guess, in Turkey or elsewhere very little budget – or most of the times none at all is reserved for classical music of experimental / contemporary nature. “Escher Chronicles” is one of them. Since a higher number of musicians, higher number of recording, mixing and mastering hours was needed to complete a work of this nature. Now the album has finaly surfaced, and you can buy it from D&R shops or A.K. Music.


Comments are closed.

Facebook:


* Şevket Akıncı'nın katıldığı
ÖTEKİ CAZ
programını her pazar günü 17:00-18:00 arası Açık Radyo'da dinleyebilirsiniz.
AÇIK RADYO 94.9(İstanbul)
(Açık Radyo, web üzerinden de yayın yapmaktadır. www.acikradyo.com.tr)
* Şevket Akıncı - Myspace sitesine göz atmayi unutmayin! ;)