PERŞEMBE 13 ARALIK 2018
Buluşma : Günümüz Türkiye’sinde Müzik #2 @ Bomontiada !!!

131218_Buluşma_Günümüz-Türkiyesinde-Müzik-2@BomontiAda

Yer / Place : Bomontiada ALT
Zaman / Time : 18:00 – 19:30
Telefon / Phone : (0212) 230 21 62
Adres / Address : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası Birahane Sokak no: 1 Şişli / Istanbul

Where is Bomontiada / Bomontiada harita

Facebook Event link

bomontiada Facebook Link

A Corner in the World / Dünyada Bir Köşe
A Corner in the World Websitesi / Website

Klasik Batı müziğinin 20.yüzyılda uğradığı değişimlerle besteci sayısı kadar müzik tanımı oluştu. Resim, heykel, sinema, edebiyat, mimarlık ve benzeri diğer sanat dallarında olduğu gibi müzikte de sürekli aynı sorular soruldu: “Sanat bundan daha fazla ne olabilir?”

İster tonal ile atonal arasında, ister sahne ile izleyici arasında, ister sosyal olarak uygun olan ile sosyal olarak şaşırtıcı olan, ister siyah ile beyaz ya da uluslar ile kültürler arasında olsun, yapılan hamle büyük ölçüde sınırların silinmesi yönündeydi. Engeller ve alışkanlıklar saldırı altındaydı. 20. yüzyıl çağdaş müziğinin çoğunda hayati kaymalar yaşanmıştı: Somut ya da soyut olsun, bunlar artık deneyimle ilgili değildi, kendileri birer “deneyim” haline geldiler. Yeni müzik yapma biçimleri bulunmuştu. Schönberg, Berg ve Webern tarafından yaratılan atonalite ve serializm, Ligeti ve Penderecki’nin pek çok çalışmasında karşılaşılan dokuculuk, Batılı olmayan etkiler ve Harry Partch’ın çalışmalarında karşılaşılan mikrotonlar ve akort sistemleri, John Cage’in çalışmalarında karşılaşılan belirsizlik, Morton Subotnick’in çalışmalarında karşılaşılan elektronik müzik ve daha niceleri… Multimedya, akustik mekan, tehlike müziği, biyomüzik, minimalizm, sanal gerçeklik ve postmodernite.

  Konuşmacılar

  Tolga Tüzün: akademisyen, piyanist ve besteci

  Ulrich Mertin: viyolist ve çağdaş oda topluluğu Hezarfen Ensemble’ın kurucusu

  Mehmet Ali Uzunselvi: besteci

Etkinlik A Corner in the World X bomontiada ALT kapsamında gerçekleşmektedir.

Etkinlik ücretsizdir.

—————————————–

In the 20th century, classical Western music witnessed so many changes. There were almost as many definitions of music as there were composers. As in other art forms such as painting, sculpture, cinema, literature and architecture, also in music we ask the same question over and over again: “What more can art be?”

Much of the thrust was towards erasing boundaries, whether between tonal and atonal, stage and audience, socially proper and socially shocking, black and white, or nations and cultures. Inhibitions and habits were under attack. A crucial shift has occurred in many contemporary 20th century music. They were no longer about experience whether concrete or abstract, they were the “experience”. New ways of making music were found. The atonality and serialism created by Schönberg, Berg and Webern, Texturalism as found in many works by Ligeti and Penderecki, non Western influences and microtones and tuning systems found in Harry Partch’s works, the concept of indeterminacy found in John Cage’s works, electronic music found in Morton Subotnick’s works and many more… Mutimedia, soundscapes, danger music, biomusic, minimalism, virtual reality and postmodernism.

  Speakers

  Tolga Tüzün: academician, pianist and composer

  Ulrich Mertin: viola player and co founder of the contemporary chamber ensemble Hezarfen Ensemble

  Mehmet Ali Uzunselvi: composer

The event is a part of A Corner in the World X bomontiada ALT.

Admission is free.


Comments are closed.

Facebook:


* Şevket Akıncı'nın katıldığı
ÖTEKİ CAZ
programını her pazar günü 17:00-18:00 arası Açık Radyo'da dinleyebilirsiniz.
AÇIK RADYO 94.9(İstanbul)
(Açık Radyo, web üzerinden de yayın yapmaktadır. www.acikradyo.com.tr)
* Şevket Akıncı - Myspace sitesine göz atmayi unutmayin! ;)